Duurzaamheid              Risico-analyse                  Wiskundig modelleren

Eco-Math

Mathematical modeling for the environment

Advies en CO2-footprint

Advies

Eco-Math is een samenwerking gestart met AccountAble Registeraccountants voor het realiseren van duurzaamheids-verslaggeving voor het MKB. AccountAble controleert in geval van verplichte rapportage als externe accountant. Eco-Math adviseert onder andere over duurzaamheidsdoelen (SDG's en ESG), het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse met KPI's voor kansen en KRI's voor risico's, het bepalen van een CO2-footprint, en het weergeven van een doelendashboard of doelenkompas.


Duurzaamheisverslaggeving is op dit moment volop in ontwikkeling. Netwerkorganisatie voor accountantskantoren SRA werkt aan een praktijkhandreiking.

Eco-Math is bezig met een pilot: het uitvoeren van een duurzaamheidsbeoordeling en het schrijven van een duurzaamheidsrapportage van AccountAble.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@eco-math.nl of info@accountable.nl.CO2-footprint

Een goed startpunt om met duurzaamheidsverslaggeving te beginnen is het inrichten en bijhouden van een CO2-boekhouding, ool wel carbon accounting genoemd. Daarbij worden dezelfde stappen doorlopen als bij het opzetten van een financiële boekhouding: identificeren, meten, vastleggen en rapporteren.

AccountAble en Eco-Math hebben hun CO2-footprint bepaald met behulp van de Milieubarometer.