Duurzaamheid              Risico-analyse                  Wiskundig modelleren

Eco-Math

Mathematical modeling for the environment

Klimaatneutraal


Om klimaatverandering tegen te gaan heeft Nederland het VN-klimaatakkoord van Parijs van 2015 ondertekend. Het akkoord is gestart in 2020 en heeft als doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius.

Om dit VN-doel te halen heeft de Europese Commissie in 2019 de EU Green Deal aangenomen met als doelstelling om Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale (net-zero) continent te laten zijn. Het EU actieprogramma Fit for 55 zorgt voor een tussenstap: het terugbrengen van de CO2-uitstoot in Europa in 2030 met 55 procent, ten opzichte van het niveau in 1990.

Eco-Math heeft als missie om door haar werkzaamheden en werkwijze bij te dragen aan een duurzame wereld. Ze wil graag zo snel mogelijk klimaatneutraal worden, als het lukt voor 2030. Eco-Math werkt volledig digitaal waardoor er geen papier verbruikt wordt, en Eco-Math produceert geen bedrijfsafval. Toch heeft Eco-Math ook activiteiten die duurzamer kunnen, zoals het energie- en waterverbruik, en de zakelijke kilometers.


Zolang Eco-Math niet klimaatneutraal is, compenseert ze haar CO2-uitstoot door CO2-credits te kopen bij Treesforall.
Treesforall planten bossen in Nederland en het buitenland met als doel een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezondere leefomstandigheden. Ondanks CO2-credits is het natuurlijk nog steeds noodzakelijk om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden door daadwerkelijk de CO2-footprint te reduceren.


Eco-Math - Certificaat CO2-compensatie 2018-2021.pdf