Duurzaamheid              Risico-analyse                  Wiskundig modelleren

Eco-Math

Mathematical modeling for the environment

Expertise

Hallo, mijn naam is Diana van der Meer-Metzelaar. Ik ben oprichter en eigenaar van Eco-Math.

Ik heb Toegepaste Wiskunde gestudeerd aan de TU Delft. Tijdens mijn studie ben ik gespecialiseerd in systeemtheorie, het wiskundig beschrijven van systemen en het ontwikkelen van wiskundige modellen. Na mijn studie heb ik gewerkt bij Ingenieursbureau Simtech, en ICT bedrijf Logica (tegenwoordig CGI). Bij beide bedrijven heb ik aan diverse projecten gewerkt op gebied van modelvorming en -simulatie, en heb ik mij gespecialiseerd in risico-analyse. Zo heb ik voor het Rijksintituut voor Kust en Zee een model voor driedimensionaal slibtransport in de Noordzee, SLIB3D, ontworpen en gebouwd. Bij Bouwcombinatie Maeslantkering heb ik risico-analyse berekeningen uitgevoerd voor de aanleg van de Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. Voor Shell International Exploration & Production heb ik MöBIUS gebouwd, een model voor berekening van de inflow performance tijdens gasboringen.

Na de geboorte van mijn dochter ben ik opnieuw gaan studeren, Milieuwetenschappen aan de Open Universiteit. Ik vond het noodzakelijk, en ook leuk, om mij te verdiepen in klimaatverandering en duurzaamheid. Na deze studie ben ik als risico-analist werkzaam geweest bij Netbeheerder Stedin, waar ik mij bezig hield met risico’s voor het elektriciteitsnet als gevolg van klimaatverandering, zoals overstromingen en capaciteitsproblemen. Ook heb ik mij bezig gehouden met herijking van het bedrijfswaarden raamwerk van Stedin, waarin we Duurzaamheid als expliciete bedrijfswaarde hebben toegevoegd. Na twee jaar met plezier daar gewerkt te hebben, vond ik het toch wel fijn om mijn werk meer in eigen hand te nemen, en om meer diverse projecten te doen voor verschillende opdrachtgevers. Daarom heb ik Eco-Math opgericht.

Hieronder een overzicht van mijn expertise:


  • Wiskundig modelleren:


TUDelft: Data assimilation into a numerical shallow water flow model: a stochastic optimal control approach

RIKZ: Ontwerp en bouw van SLIB3D

RIKZ: Toepassing van SLIB3D: Transport paths of suspended matter along the Dutch coast (I.D.M. Rozendaal = I.D.M. Metzelaar)

RIKZ: Uitbreiding data-assimilatie van 2D naar 3D: Advanced data-assimilation techniques applied to the 2D and 3D Dutch Continental Shelf Model

RWS: Aanpassingen in BOS, het Beslis en Ondersteunend Systeem voor de voorspellingen van waterstanden

SIEP: Ontwerp en bouw van MöBIUS voor berekening van inflow performance tijdens gasboringen


  • Risico-analyse:


Bouwcombinatie Maeslantkering: Risico-analyse berekeningen voor aanleg van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg

Boskalis: Betrouwbaarheidsanalyse voor afzinken van Oresundtunnel op onderliggend grindbed

Adviesdienst Verkeer en Vervoer: Diverse risico-analyse berekeningen voor vervoer van gevaarlijke stoffen over water


  • Duurzaamheid / Risico-analyse:


ECN/Incompany Milieuadvies: Health risks of engineered nano particles in ambient air - a review.pdf

Gemeente Rotterdam / Stedin: InStedin - Dossier overstromingen.pdf

Stedin: The risk of flooding and the impact on the electricity infrastructure - Cigre 2014.pdf

Stedin: Herijken van het bedrijfswaardenmodel van Stedin en toevoeging van Duurzaamheid als expliciete bedrijfswaarde

Stedin: Advisering over model voor berekening van grondverzakking (met risico's voor kabels en leidingen als gevolg)

Kennis voor Klimaat: Deelname als expert aan INCAH project voor gevolgen van klimaatverandering op infrastructuur

TNO: Deelname als expert aan Nationale Risico-Beoordeling Overstromingen

In samenwerking met AccountAble Registeraccountants: Duurzaamheidsverslaggeving / ESG reporting