Stappenplan voor het MKB

Als gevolg van de CSRD richtlijn worden grote ondernemingen verplicht om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu in een duurzaamheidsverslag of ESG rapportage. De rapportageplicht wordt vanaf 2024 gefaseerd ingevoerd. Voor middelgrote en kleine ondernemingen kan rapporteren volgens de CSRD richtlijn tijdrovend en kostbaar zijn. Bovendien is de rapportageplicht voorlopig nog vrijwillig voor het MKB.

Eco-Math heeft een eenvoudiger stappenplan bedacht: een light versie van het stappenplan voor grote ondernemingen, speciaal voor het MKB:

Stappenplan MKB

Het stappenplan bestaat uit vier stappen:

  1. Impactscan
  2. CO2 footprint
  3. ESG doelen kompas
  4. Rapporteren

Stap 1: Impactscan

In deze stap worden duurzaamheidsonderwerpen bepaald die voor het bedrijf belangrijk zijn. Het gaat om onderwerpen binnen het bedrijf die impact hebben op mens en milieu, en onderwerpen van buitenaf die impact hebben op het bedrijf. Duurzaamheidsonderwerpen binnen het bedrijf zijn bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten die vervuiling of CO2-uitstoot veroorzaken. Onderwerpen van buitenaf zijn bijvoorbeeld klimaatverandering of schending van mensenrechten, wat op langere termijn kan zorgen voor financiële impact op het bedrijf.

Bij het waarderen van de duurzaamheidsonderwerpen wordt het belang van stakeholders meegenomen. Stakeholders zijn degene die invloed kunnen uitoefenen op het bedrijf zoals de aandeelhouders, medewerkers en klanten van een bedrijf, en ook de beroepsgroep waartoe het bedrijf behoort.

De duurzaamheidsonderwerpen worden weergegeven in een grafiek. De x-as geeft het belang van de impact weer (financiëel, mens en milieu), de y-as het belang van de stakeholders. Hieronder de impactscan van Eco-Math.

Deze stap is een light versie van de dubbele materialiteitsanalyse (stap 1 van het stappenplan voor grote ondernemingen).

Stap 2: CO2 footprint

De CO2 footprint is de hoeveelheid CO2-uitstoot die een bedrijf genereert als gevolg van bedrijfsactiviteiten. Het gaat onder andere om de bijdrage van energieverbruik, waterverbruik, afval en vervoer. Met behulp van de CO2 footprint kun je zien waar je staat op de CO2 prestatieladder.

In deze stap wordt de CO2 footprint bepaald door middel van een berekening, of met behulp van een tool zoals de Milieubarometer. Hieronder de CO2 footprint van Eco-Math.

Deze stap is een light versie van standaard ESRS E1 Klimaatverandering, die voor alle grote ondernemingen verplicht is.

Stap 3: ESG doelen kompas

Op basis van de impactscan en de CO2 footprint worden de duurzaamheidsricico’s van het bedrijf bepaald. Dit zijn de risico’s op gebied van Environmental, Social en Governance (ESG).

In deze stap wordt vastgesteld wat het bedrijf al doet om de duurzaamheidsrisico’s te beperken, en wat het graag wil gaan doen. Er worden ESG doelen vastgesteld, en indicatoren om de voortgang te kunnen meten. De doelen worden weergegeven in een ESG doelen kompas. Hieronder het kompas van Eco-Math.

Deze stap is de light versie van stap 2 t/m 5 van het stappenplan voor grote ondernemingen. De ESG doelen en indicatoren die worden vastgesteld zijn in lijn met de ESRS standaard.

Stap 4: Rapporteren

In deze stap wordt het uitgevoerde stappenplan beschreven in het duurzaamheidsverslag en worden de resultaten opgenomen.

Indien gewenst kan het duurzaamheidsverslag gecontroleerd worden door een accountant en kan het worden toegevoegd aan het bestuursverslag of financiële jaarverslag.

Deze stap is de light versie van stap 6 van het stappenplan voor grote ondernemingen.

Scroll naar boven

Hoi daar! Ik wilde je even laten weten dat deze website geen cookies gebruikt. Je hoeft je geen zorgen te maken dat jouw persoonlijke gegevens worden bijgehouden.