ESRS standaard

De invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vereist dat bedrijven het duurzaamheidsverslag opstellen volgens een vastgestelde Europese standaard, de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). In november 2022 is een eerste set ESRS aangeboden aan de Europese Commissie. Naar verwachting wordt deze eerste set eind juni 2023 definitief gemaakt.

De ESRS standaard omschrijft alle eisen en onderwerpen waaruit een duurzaamheidsverslag of  ESG rapportage moet bestaan. Het raamwerk bestaat uit vier onderdelen: een algemeen deel en drie inhoudelijke delen. Het algemene deel beschrijft hoe beleid en strategieën voor duurzaamheid moeten worden vastgesteld en geïmplementeerd. De drie inhoudelijke delen beschrijven de doelen, actieplannen en indicatoren waarover moet worden gerapporteerd op gebied van Environmental, Social en Governance.

ESRS structuur

De eerste set van ESRS bestaat uit 12 standaarden die gelden voor alle bedrijfssectoren. De eerste en tweede standaard, ESRS 1 Algemene vereisten en ESRS 2 Algemene rapportageverplichtingen, zijn voor alle grote bedrijven verplicht. ESRS E1 klimaatverandering is ook voor alle grote bedrijven verplicht. ESRS S1 Eigen werknemers is verplicht voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. De overige standaarden zijn alleen verplicht als ze van toepassing zijn op het bedrijf.

ESRS overzicht

Eind juni 2023 wordt een tweede set van ESRS verwacht met sector-specifieke standaarden. Het gaat om de volgende sectoren:

groot- en detailhandel; eten en drinken; vervoer; motorvoertuigen; energieproductie en nutsvoorzieningen; landbouw, veeteelt en visserij; mijnbouw, olie en gas;

ESRS set 1
ESRS 1
Algemene vereisten
ESRS 2
Rapportage verplichtingen
ESRS E1
Klimaatverandering
ESRS E2
Vervuiling
ESRS E3
Water en mariene bronnen
ESRS E4
Biodiversiteit
ESRS E5
Gebruik van materialen en circulariteit
ESRS S1
Eigen werknemers
ESRS S2
Arbeiders in de keten
ESRS S3
Invloed op gemeenschappen
ESRS S4
Consumenten en eindgebruikers
ESRS G1
Behoorlijk ondernemerschap

ESRS webinars

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft in samenwerking met de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) een succesvolle reeks webinars gemaakt: CSRD in de praktijk: verdieping EU-duurzaamheidsrapportage voor Nederlandse ondernemingen. De webinars gaan in op onderwerpen die essentieel zijn bij het ontwikkelen van het duurzaamheidsverslag.

ESRS webinars van SER en RJ
CSRD: gevolgen EU-rapportage voor Nederlandse ondernemingen
CSRD en ESRS: Dubbele materialiteit in de praktijk
CSRD en ESRS: Verplicht rapporteren over klimaatverandering
CSRD en ESRS: Verplicht rapporteren over eigen werknemers
CSRD en ESRS: Presentatie, controle en gebruik
Scroll naar boven

Hoi daar! Ik wilde je even laten weten dat deze website geen cookies gebruikt. Je hoeft je geen zorgen te maken dat jouw persoonlijke gegevens worden bijgehouden.