Duurzaamheidsverslag voor het MKB

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Transitie naar een duurzamere economie heeft invloed op alle aspecten van het bedrijfsleven. Duurzaamheid gaat niet alleen over milieu-gerelateerde onderwerpen zoals CO2-uitstoot of vervuiling, maar ook over sociale aspecten zoals goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving.

Als gevolg van de EU Green Deal is in 2022 door de Europese Commissie de CSRD-richtlijn aangenomen. Deze richtlijn verplicht grote ondernemingen om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu in een duurzaamheidsverslag of ESG rapportage. De rapportageplicht wordt vanaf 2024 gefaseerd ingevoerd:

Duurzaamheidsverslag en ESG

Stappenplan voor het MKB

Hoewel de rapportageplicht voorlopig nog vrijwillig is voor middelgrote en kleine ondernemingen, nemen steeds meer bedrijven zelf initiatief om te verduurzamen en er over te rapporteren. Ook kan er druk worden uitgeoefend vanuit de keten, wat betekent dat grote ondernemingen duurzaamheidseisen kunnen stellen aan hun kleinere klanten en leveranciers.

Argumenten om te verduurzamen en daarover te rapporteren:

  • verbeterde reputatie en merkwaarde;
  • grotere aantrekkingskracht voor nieuwe klanten en werknemers;
  • meer toekomstbestendigheid;
  • druk vanuit klanten en leveranciers.

Er is een Europese standaard ontwikkeld, de ESRS, voor het opstellen van het duurzaamheidsverslag. Ook worden voorgeschreven stappenplannen aanbevolen vanuit de beroepsgroepen SRA en NBA voor grote accountantskantoren. Deze zijn bedoeld voor grote ondernemingen. Voor kleine en middelgrote bedrijven kan het tijdrovend en kostbaar zijn, onder andere door de processen die ingeregeld moeten worden, en data die verzameld en gemonitord moeten worden.

Eco-Math heeft een eenvoudiger stappenplan bedacht, een light versie speciaal voor het MKB:

Scroll naar boven

Hoi daar! Ik wilde je even laten weten dat deze website geen cookies gebruikt. Je hoeft je geen zorgen te maken dat jouw persoonlijke gegevens worden bijgehouden.