Duurzaamheid              Risico-analyse                  Wiskundig modelleren

Eco-Math

Mathematical modeling for the environment

SDG's en ESG

Sustainable Development Goals (SDG's)

De Sustainable Development Goals zijn zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Deze zijn vastgesteld door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties, waaronder Nederland. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn gestart in 2015 en lopen tot 2030. Als bedrijf kun je de SDG's als leidraad nemen om te bepalen welke doelen je wilt nastreven om positieve impact te maken, of om negatieve impact te verminderen. Hiernaast een overzicht van de SDG's (van SDGNederland):

Environmental, Social & Governance (ESG)

In de financiële sector worden ESG thema's gebruikt voor niet-financiële factoren die de prestaties van een onderneming kunnen beïnvloeden (Impactvol ondernemen in de praktijk):

  • Environmental - milieu
    gaat over de kwaliteit en het functioneren van de natuurlijke omgeving en natuurlijke systemen, zoals CO2-emissies, watertekort, milieuwetgeving en afval.


  • Social - maatschappij
    gaat over de rechten, het welzijn en de belangen van mensen en gemeenschappen, zoals leefbaar loon, gezondheid en veiligheid.

  • Governance - goed ondernemerschap
    gaat over het beheer van en toezicht op bedrijven, zoals raad van bestuur, eigendom en beloning.