Duurzaamheid              Risico-analyse                  Wiskundig modelleren

Eco-Math

Mathematical modeling for the environment

SDG's

Sustainable Development Goals (SDG's)

De Sustainable Development Goals vormen met 17 doelen, 169 subdoelen en 231 indicatoren een veelomvattend kompas om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG's zijn vastgesteld door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties, waaronder Nederland. De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn gestart in 2015 en lopen tot 2030. Als bedrijf kun je de SDG's als leidraad nemen om te bepalen welke doelen je wilt nastreven om positieve impact te maken, of om negatieve impact te verminderen. Hier een overzicht van de SDG's (van SDGNederland):


Doel 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Doel 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Doel 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

Doel 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Doel 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Doel 6: Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Doel 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Doel 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Doel 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Doel 10: Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Doel 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Doel 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Doel 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Doel 14: Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen

Doel 15: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Doel 16: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

Doel 17: Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling