Duurzaamheid              Risico-analyse                  Wiskundig modelleren

Eco-Math

Mathematical modeling for the environment

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is in 2010 in de internationale ISO 26000 richtlijn als volgt gedefinieerd:

'MVO wil zeggen dat een organisatie (onderneming) de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op mens, milieu en maatschappij.'

Hoewel MVO meer wordt gezien vanuit sociaal oogpunt (People), en duurzaam ondernemen vanuit milieu oogpunt (Planet), kunnen MVO en duurzaam ondernemen als synoniem worden beschouwd. Beide houden rekening met:

People & Planet & Profit.